Odborný profil

MUDr. Jitka Hroudová

Oční ordinace | MUDr Jitka Hroudová
Vzdělání

 • 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Atestace v oboru oftalmologie 1. stupně
 • Doktorské studium v oboru experimentální chirurgie
 • Specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie (zákon č. 95/2004 Sb.)
 • Licence České lékařské komory pro obor oftalmologie
Odborná praxe

 • Oční klinika 1. LF UK v Praze
 • Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 • Oční ordinace MUDr. A. Šedové, Praha Kamýk
 • Měsíční stáž na Oční klinice, Universität Regensburg, Německo
 • Měsíční stáž na Oftalmologické klinice Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
 • Od roku 2011 soukromá oční ambulance DIPTE s.r.o., Praha 12 – Kamýk


Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Česká oftalmologická společnost (ČOS), Česká oftlamologická společnost J.E.Purkyně (ČLS JEP)
 • Česká vitreoretinální společnost (ČVRS)
 • Česká glaukomová společnost (ČGS)